چهارشنبه, 27 فروردين 1393
اطلاعیه دکه روزنامه فروشی

شهرداری کهریزسنگدر نظر دارد نسبت به صدور مجوز دکه روزنامه فروشی و محصولات فرهنگی واقع در محور اصلی بلوار امام اقدام نماید لذا از متقاضیانی که در این زمینه توانائی فعالیت و خدمات رسانی به مردم را دارند تقاضا می گردد جهت هماهنگی و اخذ مجوز به دبیرخانه مشارکت و سرمایه گذاری مراجعه فرمایند.

1 2 3 4 5
  
 

  

 

 

 


 

خطا
  • ایراد در بارگزاری اطلاعات خوراک

تمامی حقوق برای این وب سایت محفوظ است