(آگهی مزایده اجاره سالن ورزشی شهدای شهر کهریزسنگ – نوبت سوم)

شهرداری کهریزسنگ به استناد مصوبه شماره 6-265 مورخ 1400/07/25 شورای محترم اسلامی شهر کهریزسنگ در نظر دارد سالن ورزشی شهدای شهر کهریزسنگ دارای سالنی نوساز و دارای سقف و سوله فلزی با دیواره آجری و سنگ و کاربری چندمنظوره در رشته های توپی، فوتسال، والیبال و بسکتبال و همچنین سایر رشته های ورزشی می باشد که سالن فوق دارای چهار ردیف سکوی تماشاچی با نرده فلزی محصور شده و همچنین در وسط ضلع جنوبی یک جایگاه ویژه دارد. در داخل سالن پایه های بسکتبال سقفی جمع شو نصب شده و در دیواره شمالی دو حلقه ثابت بسکتبال تعبیه شده است و همچنین یک عدد اسکوربورد و دو دروازه فوتسال دارای تور و تور پشت دروازه و پایه های والیبال در سالن وجود دارد. پوشش کف سالن دارای کفپوش ۴.۵ میلیمتری مرغوب است. سرمایش سالن کولر سلولزی آبی و گرمایش سالن با هواساز و مشعل حرارتی تأمین می شود. تعداد ۳۲ عدد نورافکن نورشب سالن را تأمین می کند و  سالن از نور روز در اضلاع طولی و سقف سالن برخوردار است. دو عدد هواکش جهت تهویه هوا نیز وجود دارد. سالن دارای فضای اداری شامل چهار اتاق رختکن  درقسمت اداری وجود دارد. سالن دارای تجهیزات بالابر ۱۴ متری بالا صنعت و دستگاه شستشوی کف مخصوص کفپوش می باشد. سالن دارای اشتراک برق وگاز مستقل است و آب سالن با آب مجموعه مشترک است و همچنین فضای محوطه اطراف سالن نیز جهت پارکینگ استفاده کنندگان دارای می باشد.

مکان ورزشی مورد نظر با وضع موجود واگذار می گردد و اجرای هرگونه عملیات احتمالی ساختمانی و تاسیسات برقی و مکانیکی و تجهیزات بایستی با اخذ تائیدیه کتبی از طریق شهرداری صورت پذیرد و از طرف مستاجر هیچگونه اعتراضی به شرایط عین مستاجر اعم از ابنیه تاسیسات مسائل فنی و غیره پذیرفته نخواهد بود و مستاجر بعد از عقد قرارداد موظف به حفظ و نگهداری کامل و بدون نقص و رعایت موازین فنی و ایمنی درخصوص مورد اجاره می باشد و در صورت بروز هرگونه حادثه نیز تمام عواقب آن و جبران خسارات وارده به اشخاص از هر نظر به عهده مستاجر می باشد. را به مدت یکسال بر اساس قیمت کارشناسی به اشخاص حقیقی-حقوقی واجد شرایط از طریق آگهی مزایده عمومی اجاره دهد.

مورد اجاره اجاره قیمت پایه کارشناسی ماهیانه(ريال) نشانی
سالن ورزشی شهدای شهر کهریزسنگ 50.000.000 بلوار امام خیابان شهید هاشمی (کوچه شماره9) خیابان سردارسپهبد شهید سلیمانی- ورزشگاه شهدای شهر

1-کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) انجام خواهد شد و لازم است شرکت کنندگان مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند شرکت کنندگان محترم می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام نمایند.

2-پیشنهاد دهندگان باید تمام اسناد و مدارک مزایده را بدون تغییر ، حذف و یا قراردادن شرط در آن تکمیل تنظیم و مهر و امضا نمایند.

3-شرکت کنندگان باید دارای سابقه سالن داری و اجاره مجموعه های ورزشی باشند و رزومه آن را ارائه نمایند

4- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

5- شرکت کنندگان باید جهت اخذ اسناد مزایده مذکور تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1402/06/29  به سامانه ستاد مراجعه نمایند .

6- پیشنهاد دهندگان باید 5% قیمت پایه اجاره سالیانه مزایده به مبلغ 30.000.000ريال را به حساب 3100003437002 سپرده شهرداری نزد بانک ملی گلدشت واریز و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکی بعنوان سپرده شرکت در مزایده ارائه نمایند.

 7- پیشنهاد دهندگان باید مدارک و پیشنهادات خود(ضمانت نامه یا فیش واریزی سپرده و آگهی مزایده را حداکثر تا پایان وقت اداری روز  شنبه مورخ 1402/07/08  ارائه نمایند.

8- پیشنهادات رسیده با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالی معاملات در روز یک شنبه  مورخ 1402/07/09در محل شهرداری تشکیل می گردد و باز و قرائت خواهد شد.

9-کمیسیون در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مزایده رسیده و یا مبهم ويا مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهند داد .

 10-برنده مزایده در هنگام عقد قرارداد می بایست معادل ۱۰٪ اجاره پیشنهادی سالیانه را به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانتنامه معتبربانکی ویا سپرده نقدی(واریز به حساب سپرده) به شهرداری تسلیم نماید .

11-برنده مزایده می بایست حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط و با برنده دوم یا سوم قرارداد منعقد خواهد شد.

12-سپرده نفرات اول ، دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماند. چنانچه برنده اول مزایده از انعقاد قرارداد تا پایان مهلت قانونی خودداری نماید سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد گردید. در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف هفت روز حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

13- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

14- کلیه هزینه های متعلقه(هزینه کارشناسی ، مالیات و …) بعهده مستاجر می باشد.

15- آئين نامه مالی شهرداریها با آخرین اصلاحات و شرایط و قراردادی که بین طرفین منعقد خواهد شد ملاک عمل طرفین خواهد بود.

16-برنده مزایده اجاره می بایستی نسبت به سپردن تضمین و سایر موارد در ارتباط با قانون موجر و مستاجر اقدام نماید.

شرایط قرارداد:

1-برنده مزایده مکلف است در هفته 4 سانس و به صورت رایگان دو سانس صبح ها از 8 الی 13 و دو سانس از 15:30 الی 18:30  و با تمام امکانات لازم با هماهنگی در اختیار شهرداری قرار دهد و از این حیث مستحق دریافت هیچگونه وجهی نمی باشد.

2-قیمت سانس های آزاد و عادی طبق تعرفه تربیت بدنی شهرستان نجف آباد  هر سانس به مبلغ 1.000.000ريال و سانسهای ساعات پیک 25% بیشتر  از تعرفه و سانسهای آموزشی 30% کمتر از تعرفه اداره ورزش و جوانان قیمت گذاری گردد و درخصوص سانسهای آموزشی در صورت کسب مقام توسط تیم ورزشی استفاده کننده تخفیف های ویژه در نظر گرفته شود.سانسهای پیک عبارت از کل سانسهای روز جمعه و سانسهای ساعت 17/30 تا 19  و  19 تا 20/30 و 20/30 تا 22 سایر روزها

3-روزهای شنبه ، یکشنبه و سه شنبه از صبح تا ظهر سانس متعلق به خواهران می باشد

4-تعداد سانسهای آموزشی آقایان 9 سانس در هفته می باشد که این سانسها در اختیار مربیان دارای مدرک و رزومه کاری طبق نظر نماینده ورزش شورای اسلامی شهر قرار می گیرد.

5-سانس های آموزشی خواهران زیر نظر کمیته فرهنگی و بانوان شورای اسلامی شهر می باشد

6-اولویت استفاده از سانس ها برای افراد بومی ساکن شهر کهریزسنگ و در صورت عدم استقبال برای سایر متقاضیان است.

7-مستاجر موظف است شخصا مدیریت اجرای سالن را بر عهده بگیرد و به هیچ عنوان حق ندارد آن را به غیر واگذار نماید و می بایست حضور مستاجر در سالن در طول روز محسوس باشد.

8-مستاجر موظف است کلیه تجهیزات و لوازم و اثاثیه موجود در سالن را در زمان تحویل به صورت سالم تحویل گرفته و در پایان دوره نیز به صورت سالم  و بدون کسری تحویل نماینده شهرداری نماید.

9-شهرداری و شورای اسلامی شهر کهریزسنگ حق دارند در صورت نارضایتی از عملکرد مستاجر نسبت به فسخ قرارداد بصورت یک طرفه اقدام و مستاجر حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.

10-مستأجر مکلف به حفظ کاربری ورزشی مکان مورد اجاره می باشد ، درصورت استفاده كاربري غير ورزشي شهرداري به صورت يك طرفه اقدام به فسخ قرارداد مي نمايد.

11-مستأجر حق انتقال و يا واگذاري مورد اجاره را به هیچ صورت (کلاً یا جزئاً) به شخص یا اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی  ندارد در صورت انتقال يا واگذاري موجر حق دارد نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد اقدام نموده و معادل یک ماه مال الاجاره را بابت خسارت از محل تضمین سپرده مستأجر دریافت نماید و مستأجر حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است.

12-مستأجر حق هیچگونه تغییر کلی در مورد اجاره را ندارد تغییرات جزئی به منظور استفاده بهینه پس از هماهنگی با ناظر یا (نماینده دستگاه) و اخذ موافقتنامه کتبی دستگاه موجر ممکن می باشد.

13-مستأجر مکلف می باشد کلیه هزینه ها و قبوض ناشی از مصرف آب، برق، گاز، تلفن و ، بیمه و مالیات و سایر حقوق ناشی از قوانین موضوعه را پرداخت و در پایان هر ماه فیش های واریزی را درج درپرونده تحویل دستگاه موجر نماید.

14-مستأجر مکلف است کلیه حق و حقوق قانونی کارگران و کارکنان را در زمان اجاره پرداخت نماید و افراد به کار گرفته شده باید صلاحیت ورزشی، فنی – اجتماعی و توانمندی لازم را داشته باشند و در صورت عدم پرداخت حق و حقوق كارگران خود ، موجر با تكليفي مواجه نمي باشد .

15-مستأجر مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد، موضوع قرارداد را در طی مدت اجاره در برابر حوادث غیرمترقبه نزد مؤسسات بیمه گر بیمه نموده و بیمه نامه را تحویل موجر نماید .

16-درخصوص کلیه حوادث و اتفاقات براي افراد حقيقي و حقوقي که در زمان اجاره رخ می دهد، مستأجر ضامن و مسئول می باشد و هیچگونه مسئولیتی اعم از حقوقي و كيفري متوجه موجر نمی باشد.

17-مستأجر مکلف است در پایان مدت اجاره مکان مورد اجاره را تخلیه و بدون نقص یا عیب و به همان نحوي كه تحويل گرفته است در زمان مقرر تحویل موجر یا نماینده آن نماید.

18-حفظ شئونات اسلامی و رعایت موازین شرعی و قانونی توسط پرسنل مربوطه و منتفعين در زمان بهره برداری جزء وظایف مستأجر محسوب می گردد و هرگونه تخلف و تخطی حسب گزارش ناظر و بازرسین یا سایر مراجع قانونی قابل پیگیری می باشد.

19-مستأجر کلیه حقوق قانونی من جمله، حق سرقفلی و کسب و پیشه را از خود سلب و ساقط نموده و اقرار به سلب هرگونه ادعایی در مراجع قانونی از خود می نماید.

20-هرگونه تغییر یا افزایش رشته ورزشی مورد فعالیت می بایست با اذن موجر صورت پذیرد.

21-مستأجر اقرار می نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه تأمین اجتماعی و بیمه حوادث و مسئوليت مدني حفاظت فنی و بهداشتی و همچنین قوانین مربوط به مالیات مطلع بوده و متعهد است همه آنها را در مورد کارکنان تحت اختیار خود رعایت نماید. بدیهی است هزینه های مربوطه و مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق به عهده مستأجر بوده و موجر فاقد هرگونه مسووليتي مي باشد .

22-برابر با مصوبه شماره 75022/ت17436/5 مورخ 15/10/1376 هیأت محترم وزیران استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع می باشد. لذا نصب تابلو ممنوعیت استعمال دخانیات و رعایت این موضوع الزامی می باشد. ضمناً نصب تابلوهای فرهنگی توسط مسئول فرهنگی ادارات کل جهت سالم سازی محیط بلامانع و نصب این گونه تابلوها به صورت رایگان از طرف واحد فرهنگی مربوطه میسر است.

23- مسئولیت کنترل استفاده کنندگان و تماشاچیان از مورد اجاره جهت حفظ نظم و امنیت و امکانات رفاهی و رعایت شئونات اسلامی با مستأجر می باشد. ضمناً موجر تعهدی در قبال این ماده ندارد و هرگونه پرداخت هزينه و مسئولیتی متوجه مستأجر می باشد.

24-مستأجر مکلف است در پایان مدت اجاره، مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار دهد. بدیهی است در صورت تأخیر می بایست به ازای هر روز 5 برابر اجاره بهای روزانه را بابت اجرت المثل ایام تصرف و خسارت تأخیر تخلیه به موجر پرداخت نماید. این امر مانع از وصول چك ضمانت ارائه شده نمی باشد.

25-مستأجر مکلف است در پایان مدت قرارداد یا پس از تخلف از شرایط و مفاد قرارداد و اعلان فسخ قرارداد از جانب موجر ضمن پرداخت خسارت، مورد اجاره را سریعاً به موجر تحویل نماید. مستأجر اقرار می نماید موجر اختیار تام دارد که مورد اجاره را رأساً و بدون حضور مستأجر تصرف نموده، اموال موجود در آن و شرایط و کیفیات عین مستأجره را صورتجلسه کرده و حسب تصمیم خود اقدام نماید و مستأجر با امضاء ذیل این قرارداد حق هرگونه اعتراض و مطالبه خسارت طرح هرگونه ادعا یا دعوی حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی و قانونی را از خود سلب و ساقط نمود.

 26-در کلیه مناسبتها با اعلام موجر وفق مقررات مستأجر موظف است نسبت به تعطیلی مکان مورد اجاره اقدام نماید و از این بابت موجر هیچگونه تعهد مالی ندارد.

 27-مستأجر مکلف است حداکثر ظرف یکماه بعد از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به اخذ پروانه فعالیت از مراجع ذیربط اقدام نموده و عدول از اين بند مسئووليتي را متوجه موجر نمي نمايد .

28-مستأجر مکلف است نرخهای تصویبی شوراي اسلامي شهر را جهت اطلاع عموم در دفتر ورزشگاه و محل سالن نصب و عيناً رعایت نماید.

29-مستأجر حق هرگونه اسکان و یا بیتوته را به طور شبانه روز در محل نداشته و مکان مورد اجاره صرفاً جهت استفاده ورزشی می باشد.

جریمه :

در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر مستأجر در اجرای تعهدات خود از مفاد قرارداد از نظر کمی و کیفی قصور داشته باشد:

 مرتبه اول: معادل 10% الی 50% از تضمین سپرده شده توسط مستأجر بنا به تشخیص موجر ضبط می گردد.

مرتبه دوم: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهرداري ، نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد پس از ابلاغ کتبی به مستأجر و ضبط کل تضمین سپرده شده توسط موجر و جایگزینی طرف قرارداد دیگر اقدام می شود و مستأجر حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

سیدحسین حجازی

شهردار کهریزسنگ

توضیحات : شماره مزایده اجاره (5002092943000003 )

عنوان مزایده
تاریخ انتشار
مهلت ارسال پیشنهاد
مهلت بازدید
ساعت بازدید
تاریخ بازگشایی
آگهی مزایده اجاره سالن ورزشی شهدا شهر کهریزسنگ – نوبت سوم از‭۱۴۰۲/۰۶/۱۹‬
تا‭۱۴۰۲/۰۷/۰۸‬‬
از‭۱۴۰۲/۰۶/۱۹‬
تا‭۱۴۰۲/۰۷/۰۸‬
از‭۱۴۰۲/۰۶/۱۹‬
تا‭۱۴۰۲/۰۶/۲۹‬
از۰۹:۰۰
تا۱۴:۰۰
‭۱۴۰۲/۰۷/۰۹‬

دانلود و مشاهده فایل PDF  آگهی مزایده
دانلود و مشاهده فایل PDF  موقعیت جغرافیایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

هجده − هفده =

keyboard_arrow_up
Skip to content