آگهی مزایده فروش (نوبت اول) شهرداری کهریزسنگ

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مزایده
  4. chevron_right
  5. آگهی مزایده فروش (نوبت اول) شهرداری کهریزسنگ
آگهی مزایده فروش (نوبت اول) شهرداری کهریزسنگ
مزایده فروش آهن آلات و ضایعات و تانک
آگهی مزایده فروش(نوبت اول)

شهرداری کهریزسنگ در نظر دارد به موجب مجوز شماره5-79 مورخ 99/03/26 شورای محترم اسلامی شهر مقداری  آهن آلات ضایعاتی، ضایعات پلی اتیلنی-مخزنگازوئیل 20000لیتری و مخزن آب هوائی 20000لیتری با پایه با مشخصات زیر را از طریقآگهی مزایده عمومی به فروش برساند :

ردیف شرح کالا واحد اندازه گیری مقدار قیمت پایه کارشناسی (ريال) نشانی
1 انوع آهن آلات ضایعاتی سبک و سنگین (شامل سطل زباله-لوله و غیره) کیلوگرم 200 38/500 کهریزسنگ
2 انوع ضایعات پلی اتیلنی(شامل سرعت گیر- تکه های مجموعه بازی و غیره) کیلوگرم 200 55.000 کهریزسنگ
3 مخزن گازوئیل 20000لیتری ورق سیاه مستعمل و کارکرده عدد 1 78.500.000 کهریزسنگ
4 تانکر (مخزن)آب هوایی 20000لیتری ورق فلزی گالوانیزه مستعمل که در محل نصب شده وجوددارد و بروی 4 پایه لوله ای در ارتفاع حدود 20متر نصب بوده و دارای ورودی و خروجی آب –نردبام-محافظ دور مخزن-اتصالات پایه ها و سایر متعلقات دستگاه 1 567.000.000 کهریزسنگ

 

1-  متقاضیان می توانند از تاریخ 99/04/08 لغایت 99/04/21 در ساعات اداری جهت بازدید از اقلام مورد مزایده و دریافت اسناد و مدارک مربوطه به شهرداری کهریزسنگ مراجعه نمایند.

2-  متقاضیان بایستی پیشنهادات خود را در پاکتهای لاک و مهر شده الف و ب (پاکت الف حاوی اسناد و مدارک مزایده-ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده و فیش واریزی بابت خرید اسناد و پاکت ب حاوی برگ پیشنهاد قیمت) حداکثر تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 99/04/26 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند .

3-  شرکت کنندگان باید جهت اخذ اسناد مزایده مبلغ 500.000 ريال به حساب شماره 3100003260003 به نام شهرداری کهریزسنگ نزدبانک ملی گلدشت واریز نمایند.

4-  پیشنهاد دهندگان باید معادل 5 درصد قیمت پایه اقلام مورد مزایده را به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب سپرده 3100003437002 شهرداری نزد بانک ملی ارائه نمایند.

5-  پیشنهادات واصله در ساعت 15 روز شنبه مورخ 9904/28 با حضور کلیه اعضا کمیسیون عالی معاملات باز و قرائت خواهد شد و برنده تعیین می گردد .

6-  شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر و یا مشروط و یا بدون سپرده و یا مبهم باشد ، ترتیب اثر نخواهد داد.

7-  متقاضیان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

8-  سپرده برنده نفرات اول و دوم و سوم تا انجام معامله قطعی نزد شهرداری باقی خواهد ماند و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان بلافاصله پس ازتعیین برندگان اول تا سوم مسترد می گردد چنانچه نفرات اول، دوم و سوم پس از ابلاغ کتبی از انجام معامله خودداری نمایند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط می گردد.

9-  کلیه هزینه های متعلقه شامل (هزینه چاپ آگهی در روزنامه، هزینه کارشناس رسمی دادگستری، هزینه بازکردن و جابجائی تانکر آب هوایی و غیره) بر عهده برنده مزایده می باشد.

10-  مبنای محاسبه قیمت نهائی قبض باسکول می باشد که بر اساس قبض باسکول و مشخص شدن وزن اقلام ضایعاتی و بر اساس قیمت پیشنهادی مبلغ به برنده مزایده اعلام می گردد و برنده می بایستی مبلغ مذکور را به حساب شهرداری واریز نماید.

11-  برنده مزایده می بایستی پس از اعلام کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ اعلام شده در برگ پیشنهاد قیمت بصورت نقدی به حساب شبا 3100003260003 به نام شهرداری نزد بانک ملی گلدشت اقدام و رسید مربوطه را ارائه نماید در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و موارد به نفر بعدی ابلاغ خواهد شد.

12-  9%ارزش افزوده به مبلغ نهائی اضافه می گردد و برنده مزایده بایستی آن را پرداخت نماید.

مزایده نوبت اول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

پانزده − هشت =

فهرست
Skip to content