آگهی مزایده فروش چهارقطعه زمین مسکونی (نوبت دوم)

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. مزایده
 4. chevron_right
 5. آگهی مزایده فروش چهارقطعه زمین مسکونی (نوبت دوم)
آگهی مزایده فروش چهارقطعه زمین مسکونی (نوبت دوم)

آگهی مزایده فروش زمین (نوبت دوم)

شهرداری کهریزسنگ در نظر دارد به موجب مجوز شماره 5-23 مورخ 1400/01/26 شورای محترم اسلامی شهر تعداد چهارقطعه زمین مسکونی با مشخصات زیر را از طریق آگهی مزایده عمومی بصورت نقدی به فروش برساند :

نوع ملک متراژ عرصه بر حسب مترمربع قیمت پایه کارشناسی به ازاء هرمترمربع(ريال) قیمت پایه کارشناسی به ازاء هر قطعه زمین(ريال) نشانی
زمین مسکونی 150/26 20.000.000 3.005.200.000 بلوار ولیعصر کوچه 33 بن بست آسمان
زمین مسکونی 192/50 18.000.000 3.465.000.000 بلوار ولیعصر کوچه 20
زمین مسکونی 254/88 20.000.000 5.097.600.000 بلوار امام خیابان چمران نرسیده به کوچه 13
زمین مسکونی 183/57 20.000.000 3.671.400.000 بلوار امام خیابان چمران نرسیده به کوچه 13
 • متقاضیان می توانند از تاریخ 1400/05/23 لغایت 1400/06/06 در ساعات اداری جهت بازدید از زمینهای مورد مزایده و دریافت اسناد و مدارک مربوطه به شهرداری کهریزسنگ مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را در پاکتهای لاک و مهر شده الف و ب (پاکت الف حاوی اسناد و مدارک مزایده-ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده و فیش واریزی بابت خرید اسنادو پاکت ب حاوی برگ پیشنهاد قیمت )حداکثر تا ساعت 14  روز سه شنبه مورخ 1400/06/09 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند .
 • شرکت کنندگان باید جهت اخذ اسناد مزایده مبلغ 599.500ريال با احتساب ارزش افزوده به حساب شماره 3100003260003 به نام شهرداری کهریزسنگ نزدبانک ملی گلدشت واریز نمایند.
 • پیشنهاد دهندگان باید معادل 5درصد قیمت پایه هر زمین را به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب سپرده 3100003437002 شهرداری نزد بانک ملی ارائه نمایند.
 • پیشنهادات واصله در ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1400/06/10 با حضور کلیه اعضا کمیسیون عالی معاملات باز و قرائت خواهد شد و برنده تعیین می گردد .
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر و یا مشروط و یا بدون سپرده و یا مبهم باشد ، ترتیب اثر نخواهد داد.
 • متقاضیان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
 • سپرده برنده نفرات اول ودوم و سوم تا انجام معامله قطعی نزد شهرداری باقی خواهد ماند و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان بلافاصله پس ازتعیین برندگان اول تا سوم مسترد می گردد چنانچه نفرات اول، دوم و سوم پس از ابلاغ کتبی از انجام معامله خودداری نمایند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط می گردد.
 • کلیه هزینه های متعلقه شامل( هزینه کارشناس رسمی دادگستری، هزینه نقل و انتقال سند و غیره) بر عهده برنده مزایده می باشد.
 • برنده مزایده می بایستی پس از اعلام کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ اعلام شده در برگ پیشنهاد قیمت بصورت نقدی به حساب سیبا 3100003260003 به نام شهرداری نزد بانک ملی گلدشت اقدام و رسید مربوطه را ارائه نماید در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و موارد به نفر بعدی ابلاغ خواهد شد.

 

دانلود و مشاهده فایل PDF  آگهی مزایده

آگهی مزایده فروش زمین

شهرداری کهریزسنگ در نظر دارد به موجب مجوز شماره 5-23 مورخ 1400/01/26 شورای محترم اسلامی شهر تعداد چهارقطعه زمین مسکونی با مشخصات زیر را از طریق آگهی مزایده عمومی به فروش برساند :

نوع ملک متراژ عرصه بر حسب مترمربع قیمت پایه کارشناسی به ازاء هرمترمربع(ريال) قیمت پایه کارشناسی به ازاء هر قطعه زمین(ريال)
زمین مسکونی 150/26 20.000.000 3.005.200.000
نشانی:بلوار ولیعصر کوچه 33 بن بست آسمان
زمین مسکونی 192/50 18.000.000 3.465.000.000
نشانی:بلوار ولیعصر کوچه 20
زمین مسکونی 254/88 20.000.000 5.097.600.000
نشانی:بلوار امام خیابان چمران نرسیده به کوچه 13
زمین مسکونی 183/57 20.000.000 3.671.400.000
نشانی:بلوار امام خیابان چمران نرسیده به کوچه 13
 • متقاضیان می توانند از تاریخ 1400/04/26 لغایت 1400/05/06 در ساعات اداری جهت بازدید از زمینهای مورد مزایده و دریافت اسناد و مدارک مربوطه به شهرداری کهریزسنگ مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را در پاکتهای لاک و مهر شده الف و ب (پاکت الف حاوی اسناد و مدارک مزایده-ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده و فیش واریزی بابت خرید اسنادو پاکت ب حاوی برگ پیشنهاد قیمت )حداکثر تا ساعت 14  روز یکشنبه مورخ 1400/05/10 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند .
 • شرکت کنندگان باید جهت اخذ اسناد مزایده مبلغ 599.500ريال با احتساب ارزش افزوده به حساب شماره 3100003260003 به نام شهرداری کهریزسنگ نزدبانک ملی گلدشت واریز نمایند.
 • پیشنهاد دهندگان باید معادل 5درصد قیمت پایه هر زمین را به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب سپرده 3100003437002 شهرداری نزد بانک ملی ارائه نمایند.
 • پیشنهادات واصله در ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1400/05/11 با حضور کلیه اعضا کمیسیون عالی معاملات باز و قرائت خواهد شد و برنده تعیین می گردد .
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر و یا مشروط و یا بدون سپرده و یا مبهم باشد ، ترتیب اثر نخواهد داد.
 • متقاضیان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
 • سپرده برنده نفرات اول ودوم و سوم تا انجام معامله قطعی نزد شهرداری باقی خواهد ماند و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان بلافاصله پس ازتعیین برندگان اول تا سوم مسترد می گردد چنانچه نفرات اول، دوم و سوم پس از ابلاغ کتبی از انجام معامله خودداری نمایند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط می گردد.
 • کلیه هزینه های متعلقه شامل( هزینه کارشناس رسمی دادگستری، هزینه نقل و انتقال سند و غیره) بر عهده برنده مزایده می باشد.
 • برنده مزایده می بایستی پس از اعلام کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ اعلام شده در برگ پیشنهاد قیمت بصورت نقدی به حساب سیبا 3100003260003 به نام شهرداری نزد بانک ملی گلدشت اقدام و رسید مربوطه را ارائه نماید در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و موارد به نفر بعدی ابلاغ خواهد شد.

 

دانلود و مشاهده فایل PDF  آگهی مزایده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

6 − 1 =

فهرست
Skip to content