آگهی مزایده نوبت دوم شهرداری کهریزسنگ

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مزایده
  4. chevron_right
  5. آگهی مزایده نوبت دوم شهرداری کهریزسنگ
آگهی مزایده نوبت دوم شهرداری کهریزسنگ

آگهی مزایده فروش(نوبت دوم)

شهرداری کهریزسنگ در نظر دارد به موجب مجوز شماره5-79 مورخ 99/03/26 شورای محترم اسلامی شهر مقداری  آهن آلات ضایعاتی، ضایعات پلی اتیلنی-مخزنگازوئیل 20000لیتری و مخزن آب هوائی 20000لیتری با پایه با مشخصات زیر را از طریقآگهی مزایده عمومی به فروش برساند:

ردیف شرح کالا واحد اندازه گیری مقدار قیمت پایه کارشناسی (ريال) نشانی
1 انوع آهن آلات ضایعاتی سبک و سنگین(شامل سطل زباله-لوله و غیره) کیلوگرم 200 38/500 کهریزسنگ
2 انوع ضایعات پلی اتیلنی(شامل سرعت گیر-      تکه های مجموعه بازی و غیره) کیلوگرم 200 55.000 کهریزسنگ
3 مخزن گازوئیل 20000لیتری ورق سیاه مستعمل و کارکرده عدد 1 78.500.000 کهریزسنگ
4 تانکر (مخزن)آب هوایی  20000لیتری ورق فلزی گالوانیزه مستعمل که در محل نصب شده وجوددارد و بروی 4 پایه لوله ای در ارتفاع حدود 20متر نصب بوده و دارای ورودی و خروجی آب –نردبام-محافظ دور مخزن-اتصالات پایه ها و سایر متعلقات دستگاه 1 567.000.000 کهریزسنگ

 

1- متقاضیان می توانند از تاریخ 99/05/04  لغایت 99/05/19 در ساعات اداری جهت بازدید از اقلام مورد مزایده و دریافت اسناد و مدارک مربوطه به شهرداری کهریزسنگ مراجعه نمایند.

2- متقاضیان بایستی پیشنهادات خود را در پاکتهای لاک و مهر شدهالف و ب (پاکت الف حاوی اسناد و مدارک مزایده-ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی بهحساب سپرده و فیش واریزی بابت خرید اسنادو پاکت ب حاوی برگ پیشنهاد قیمت )حداکثرتا ساعت 14  روز سه شنبه مورخ 99/05/21 بهدبیرخانه حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند .

3- شرکت کنندگان باید جهت اخذ اسناد مزایده مبلغ 500.000ريال بهحساب شماره 3100003260003 به نام شهرداری کهریزسنگ نزدبانک ملی گلدشت واریزنمایند.

4- پیشنهاد دهندگان باید معادل 5درصد قیمت پایه اقلام موردمزایده را به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب سپرده 3100003437002شهرداری نزد بانک ملی ارائه نمایند.

5- پیشنهادات واصله در ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 99/05/22 باحضور کلیه اعضا کمیسیون عالی معاملات باز و قرائت خواهد شد و برنده تعیین می گردد .

6- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر و یا مشروط و یا بدون سپرده و یا مبهم باشد، ترتیب اثر نخواهد داد.

7-  متقاضیان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

8-    سپرده برنده نفرات اول ودوم و سوم تا انجام معامله قطعی نزدشهرداری باقی خواهد ماند و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان بلافاصله پس ازتعیینبرندگان اول تا سوم مسترد می گردد چنانچه نفرات اول، دوم و سوم پس از ابلاغ کتبیاز انجام معامله خودداری نمایند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط می گردد.

9- کلیه هزینه های متعلقه شامل(هزینه چاپ آگهی در روزنامه، هزینهکارشناس رسمی دادگستری، هزینه جابجائی و غیره) بر عهده برنده مزایده می باشد.

10- مبنای محاسبه قیمت نهائی قبض باسکول می باشد که بر اساس قبضباسکول و مشخص شدن وزن اقلام ضایعاتی و بر اساس قیمت پیشنهادی مبلغ به برنده مزایدهاعلام می گردد و برنده می بایستی مبلغ مذکور را به حساب شهرداری واریز نماید.

11-  برنده مزایده می بایستی پس از اعلام کتبی شهرداری ظرف مدتیک هفته نسبت به واریز مبلغ اعلام شده در برگ پیشنهاد قیمت بصورت نقدی به حسابسیبا 3100003260003 به نام شهرداری نزد بانک ملی گلدشت اقدام و رسید مربوطه راارائه نماید در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و موارد به نفر بعدیابلاغ خواهد شد.

12-  9%ارزش افزوده به مبلغ نهائی اضافه می گردد و برنده مزایده بایستیآن را پرداخت نماید

مزایده نوبت دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

سه × 3 =

فهرست
Skip to content