(آگهی مناقصه عمومی)

شهرداری کهریزسنگ به استناد مصوبه شماره 6-407 مورخ 1400/11/11 شورای محترم اسلامی شهر کهریزسنگ در نظر دارد نسبت به انجام عملیات ادامه و تکمیل پروژه پارک بزرگ شهر به شرح زیر با اعتباری به مبلغ 25.000.000.000ريال از محل اعتبارات شهرداری و از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

ردیف شرح عملیات مقدار توضیحات
1 مالون چینی با مصالح  طبق نقشه و مشخصات با سنگ مالون لاشتر حدود 500مترمکعب  
2 آجر چینی زبره با مصالح طبق نقشه و مشخصات 22 سانتیمتر حدود 300مترمکعب  
3 آجر چینی زبره با مصالح طبق نقشه و مشخصات 35 سانتیمتر حدود 200مترمکعب  
4 سنگ کاری و اجرا با مصالح سنگ نما (تراورتن)کف و بدنه حدود 1000مترمربع  
5 بلوک فرش 4 سانتی و اجرا با مصالح (طوسی و رنگی) حدود 3500مترمربع  
6 نماکاری با آجرنما با مصالح آجر رنگی حدود 500مترمربع  
7 سیمان کاری زیر و رو(سفید و سیاه)با مصالح حدود 850مترمربع  
8 جدول گذاری بتنی 50*35 به صورت کامل با مصالح حدود 550مترطول  
9 شفته ریزی با عیار 150 با خاک مناسب با مصالح بیرون از کارگاه حدود 400مترمکعب  
10 خاکریزی با خاک مناسب با تراکم مجاز حدود 400مترمکعب  
11 خاکبرداری بصورت دستی و ماشینی و حمل به بیرون شهر حدود 400مترمکعب  
12 بتن ریزی با عیار250 ( بتن آماده) حدود 5مترمکعب  
13 بلوک چینی با بلوک 40*20 بصورت توپربا مصالح حدود200 مترمربع  

1-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند مناقصه گران محترم می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.

2-شرکت کنندگان موظف به ارائه رتبه بندی مرتبط از سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند.(حداقل پایه 5 در زمینه راه و ترابری)

3-پیمانکاران ملزم به ارائه اسناد و مدارک شرکت ، گواهی صلاحیت پیمانکاری ، گواهی تائید صلاحیت ایمنی ، اساسنامه و تصویر آگهی روزنامه رسمی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاددهنده برای اسناد مالی و تعهدآور، آخرین تغییرات و سوابق کاری خود می باشند.

4-قیمتهای ارائه شده توسط پیمانکار به صورت مقطوع لحاظ می گردد و هیچگونه ضریبی از جمله تجهیز کارگاه ، بالاسری، تعدیل و … به آن تعلق نخواهد گرفت.

5-پرداخت وجه پس از ارائه صورت وضعیت تائید شده و با توجه به وضعیت مالی شهرداری صورت خواهد پذیرفت.

6-در صورت مغایرت قیمت های جزء با مبلغ کل مبلغ کل پیمان ملاک عمل خواهد بود.

7-پیشنهاد دهندگان باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را بدون تغییر ، حذف و یا قراردادن شرط در آن تکمیل تنظیم و مهر و امضا نمایند.

8شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

9- شرکت کنندگان باید جهت اخذ اسناد مناقصه مذکور تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/02/14 به سامانه ستاد مراجعه نمایند .

10- پیشنهاد دهندگان باید معادل 5% كل آگهی مناقصه به مبلغ 1.250.000.000 ريال را به حساب 3100003437002 سپرده شهرداری نزد بانک ملی گلدشت واریز و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکی بعنوان سپرده شرکت در مناقصه ارائه نمایند.

 11- پیشنهاد دهندگان باید مدارک و پیشنهادات خود(ضمانت نامه یا فیش های واریزی، مدارک و اسناد ثبتی شرکت و آخرین تغییرات،آگهی و برگ پیشنهاد قیمت) را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/02/24 ارائه نمایند.

12- پیشنهادات رسیده با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالی معاملات در روز یکشنبه مورخ 1401/02/25 در محل شهرداری تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد.

13-کمیسیون در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مناقصه رسیده و یا مبهم ويا مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهند داد .

 14-برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد می بایست معادل ۱۰٪ کل قرارداد رابه عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانتنامه معتبربانکی ویا سپرده نقدی به شهرداری تسلیم نماید و مدت قرارداد ۱۲ ماه می باشد.

15-برنده مناقصه می بایست حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط و با برنده دوم یا سوم قرارداد منعقد خواهد شد. نفرات دوم یا سوم در صورتی برنده اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با نفر قبلی خود کمتر از مبلغ تضمین باشد.

16-سپرده نفرات اول ، دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماند. چنانچه برنده اول مناقصه از انعقاد قرارداد تا پایان مهلت قانونی خودداری نماید سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد گردید در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف هفت روز حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

17- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

18- پیمانکار موظف است از بکار گیری اتباع بیگانه و بدون مجوز خودداری نماید.

19- شهرداری هیچگونه تعهدی در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت.

 20- کارفرما می توانند حداکثر ۲۵٪ کل قرارداد را با نظر دستگاه نظارت به مبلغ قرارداد اضافه و یا کسر نماید.

21- پرداخت هرگونه وجه به پیمانکار موکول به تائید صورت وضعیت کارکرد توسط دستگاه نظارت می باشد.

22- کلیه کسورات قانونی نظیر : سپرده حسن انجام کار،ماليات ، بیمه و غیره بعهده پیمانکار بوده و از صورت وضعيت ها کسر خواهد شد.

23- آئين نامه مالی شهرداریها با آخرین اصلاحات و شرایط و قراردادی که بین طرفین منعقد خواهد شد ملاک عمل طرفین خواهد بود.

24-مالیات بر ارزش افزوده در جمع کل محاسبه نگردد، در صورت شمولیت بعد از ارائه گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده و فاکتور رسمی پرداخت خواهد شد.

 

سیدحسین حجازی

شهردار کهریزسنگ

توضیحات : شماره فراخوان 2001092943000002

دانلود و مشاهده فایل PDF  آگهی مناقصه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

شانزده − نه =

keyboard_arrow_up
Skip to content