آگهی مناقصه عمومی – واگذاری بخشی از خدمات شهرداری شامل نظافت، رفت و روب ، حفظ و نگهداری فضای سبز

آگهی مناقصه عمومی – واگذاری بخشی از خدمات شهرداری شامل نظافت، رفت و روب ، حفظ و نگهداری فضای سبز

(آگهی مناقصه عمومی)

شهرداری کهریزسنگ به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 107 مورخ 1401/08/22 شورای محترم اسلامی شهر کهریزسنگ در نظر دارد نسبت به واگذاری بخشی از خدمات شهرداری شامل نظافت، رفت و روب ، حفظ و نگهداری فضای سبز شهر به شرح پیوست با برآورد ریالی به مبلغ  13.000.000.000  ريال از محل اعتبارات شهرداری و از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

1-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند مناقصه گران محترم می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.

2-شرکت کنندگان موظف به ارائه صلاحیت و رتبه لازم متناسب با نوع کار که به تائید اداره کار و امور اجتماعی رسیده باشد هستند.

3-پیمانکاران ملزم به ارائه اسناد و مدارک شرکت ، گواهی تائید صلاحیت ایمنی ، اساسنامه و تصویر آگهی روزنامه رسمی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاددهنده برای اسناد مالی و تعهدآور، آخرین تغییرات و سوابق کاری خود می باشند.

4-قیمتهای ارائه شده توسط پیمانکار به صورت مقطوع لحاظ می گردد و هیچگونه ضریبی از جمله تجهیز کارگاه ، بالاسری، تعدیل و … به آن تعلق نخواهد گرفت.

5-پرداخت وجه پس از ارائه صورت وضعیت و تائید دستگاه نظارت و با توجه به وضعیت مالی شهرداری( حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تائید) صورت خواهد پذیرفت.

6-در صورت مغایرت قیمت های جزء با مبلغ کل ، مبلغ کل پیمان ملاک عمل خواهد بود.

7-پیشنهاد دهندگان باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را بدون تغییر ، حذف و یا قراردادن شرط در آن تکمیل، تنظیم و مهر و امضا نمایند.

8شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

9- شرکت کنندگان باید جهت اخذ اسناد مناقصه مذکور تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/09/14 به سامانه ستاد مراجعه نمایند .

10- پیشنهاد دهندگان باید معادل 5% كل آگهی مناقصه به مبلغ 650.000.000 ريال را به حساب 3100003437002 سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه گلدشت واریز و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکی بعنوان سپرده شرکت در مناقصه ارائه نمایند.

 11- پیشنهاد دهندگان باید مدارک و پیشنهادات خود(ضمانت نامه یا فیش های واریزی، مدارک و اسناد ثبتی شرکت و آخرین تغییرات،آگهی مناقصه و جدول آنالیز قیمت ها ) را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/09/24 در سامانه بارگزاری نمایند و اصل ضمانت نامه بانکی را به امور مالی شهرداری تحویل نمایند.

12- پیشنهادات رسیده با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالی معاملات در روز شنبه مورخ 1401/09/26 در محل شهرداری تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد.

13-کمیسیون در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مناقصه رسیده و یا مبهم ويا مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهند داد .

 14-برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد می بایست معادل ۱۰٪ کل قرارداد را به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانتنامه معتبربانکی ویا سپرده نقدی به شهرداری تسلیم نماید و مدت قرارداد ۱۲ ماه می باشد.

15-برنده مناقصه می بایست حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط و با برنده دوم یا سوم قرارداد منعقد خواهد شد. نفرات دوم یا سوم در صورتی برنده اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با نفر قبلی خود کمتر از مبلغ تضمین باشد.

16-سپرده نفرات اول ، دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماند. چنانچه برنده اول مناقصه از انعقاد قرارداد تا پایان مهلت قانونی خودداری نماید سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد گردید در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف هفت روز حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

17- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

18- پیمانکار موظف است از بکار گیری اتباع بیگانه و بدون مجوز خودداری نماید.

19- شهرداری هیچگونه تعهدی در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت.

 20- کارفرما می توانند حداکثر ۲۵٪ کل قرارداد را با نظر دستگاه نظارت به مبلغ قرارداد اضافه و یا کسر نماید.

21- کلیه کسورات قانونی نظیر : سپرده حسن انجام کار،ماليات ، بیمه و غیره بعهده پیمانکار بوده و از صورت وضعيت ها کسر خواهد شد.

22- آئين نامه مالی شهرداریها با آخرین اصلاحات و شرایط و قراردادی که بین طرفین منعقد خواهد شد ملاک عمل طرفین خواهد بود.

23-مالیات بر ارزش افزوده در جمع کل محاسبه نمی گردد، در صورت شمولیت بعد از ارائه گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده و فاکتور رسمی پرداخت خواهد شد.

 

سیدحسین حجازی

شهردار کهریزسنگ

توضیحات : شماره فراخوان 2001092943000005

دانلود و مشاهده فایل PDF  آگهی مناقصه

آنالیز قیمت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

2 × دو =

Skip to content