آسفالت معابر(لکه گیری و ترمیم ترانشه معابر سطح شهر)

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. استعلام بها
  4. chevron_right
  5. آسفالت معابر(لکه گیری و ترمیم ترانشه معابر سطح شهر)
آسفالت معابر(لکه گیری و ترمیم ترانشه معابر سطح شهر)
«استعلام بهاء»
نظر به اینکه بر طبق تصویب نامه شماره 128761مورخ 93/10/29 هیات محترم وزیران حد نصاب های موضوع قانون اصلاح ماده 20 مکرر آیین نامه مالی شهرداریها تغییر یافته و در سال 1400 مبلغ 520.000.000ريال تا 5.200.000.000 ريال بعنوان نصاب معاملات متوسط برای شهرداریها تعیین گردیده است لذا به استناد ابلاغ بودجه سال 1401 و  در اجرای ماده 3 آیین نامه مالی شهرداریها این شهرداری در نظر دارد نسبت به  آسفالت معابر(لکه گیری و ترمیم ترانشه معابر سطح شهر) با اعتباری به مبلغ 3.500.000.000  ريال بشرح جدول ذیل اقدام نماید.
ردیف
شرح کالا یا خدمات مورد نیاز
 
مقدار انجام کار
واحد  انجام کار
مدت پروژه
محل انجام کار
1
 تهیه، حمل و پخش آسفالت 012 جهت لکه گیری و ترمیم ترانشه
220
تن
شش ماه
سطح شهر
2
تهیه، حمل و پخش آسفالت 019 جهت لکه گیری و ترمیم ترانشه معابر اصلی
30
تن
شش ماه
سطح شهر
3
خاکبرداری به ازاء هر مترمربع به عمق15 سانتیمتر در محل ترانشه و روکش
1600
مترمربع
شش ماه
سطح شهر
4
خاکریزی با خاک مناسب خارج از محل با تراکم مجاز به ازاء هر مترمربع به ارتفاع 10 سانتیمتر در محل ترانشه و روکش
1600
مترمربع
شش ماه
سطح شهر
تذکرات :
1-      کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد دهنده و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد و لازم است پیشنهادهندگان مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام محقق سازند. پیشنهاددهندگان محترم می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به خرید اسناد استعلام بها اقدام نمایند.
2-      در صورت مغایرت قیمت های جزء با مبلغ کل مبلغ کل ملاک عمل خواهد بود.
3-      شهرداری هیچ تعهدی در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت.
4-      مالیات بر ارزش افزوده در جمع کل محاسبه نگردد، در صورت شمولیت بعد از ارائه گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده پرداخت خواهد شد.
5-      ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری الزامی می باشد.
6-      پیشنهاد دهندگان باید تمام اسناد و مدارک استعلام را بدون تغییر حذف و یا قراردادن شرط در آن تکمیل، تنظیم و مهر و امضا نمایند.
7-      کلیه کسور قانونی از قبیل بیمه، سپرده حسن انجام کار و … به عهده برنده استعلام بوده  واز صورت وضعیت های پیمانکار کسر خواهد گردید.
8-      برنده استعلام می بایست حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ نظر کمیسیون نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید.
9-      شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
10-   شهرداری کهریزسنگ در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
11-   مهلت دریافت مدارک و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 1401/03/16 می باشد.(مدارک و اسناد ثبتی شرکت و اخرین تغییرات آن و برگ پیشنهاد قیمت که باید با عدد و حروف نوشته شود)
12-   به پیشنهادهای مبهم و مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13-   پیمان فاقد تعدیل و ما به التفاوت مصالح می باشد.
14-   پیمانکار در هنگام عقد قرارداد می بایست معادل 10% مبلغ قرارداد را به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی به شهرداری تسلیم نماید.
15-  پیشنهادها در ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1401/03/17 در کمیسیون متوسط معاملات شهرداری که درمحل شهرداری تشکیل می گردد باز و قرائت می گردد. ضمنا برنده استعلام پس از بررسی های لازم و تشخیص کمیسیون و با در نظر گرفتن و رعایت صرفه و صلاح شهرداری و همچنین رعایت ضوابط تعیین و اعلام می گردد
توضیحات : شماره نیاز 1101092943000004
دانلود و مشاهده فایل PDF  پیشنهاد قیمت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دوازده + 18 =

فهرست
Skip to content