واحد اجرائیات

null

محمد انصاری

مسئول اجرائیات شهرداری کهریزسنگ

شرح وظایف واحد اجرائیات :

 • کنترل ساخت و سازها (ماده ۱۰۰ قانون شهرداری)
 • کنترل ساخت و سازهای دارای پروانه
 • جلوگیری از ساخت و سازهای فاقد پروانه و مجوز
 • جلوگیری از ساخت و سازهای خارج از محدوده قانونی و حاشیه شهر
 • جمع آوری مصالح ساختمانی تخلیه شده در خارج از محدوده قانونی و حاشیه شهر
 • جلوگیری از تخلیه خاک و نخاله در خارج از نقاط تعیین شده توسط شهرداری و توقیف خودروهایی که خاک نخاله تخلیه می نمایند.
 • شناسایی و جمع آوری املاک مخروبه و خطرساز با رعایت مسائل قانونی
 • کنترل مجوز حفاری های شرکتهای دولتی و خصوصی در سطح شهر و جلوگیری از حفاریهای فاقد مجوز معتبر
 • جمع آوری وسایل و لوازم بنایی از محل ساخت و سازهای فاقد مجوز و پروانه ساخت و تحویل به انبار
 • صورتجلسه ساخت و سازهاای فاقد مجوز در محدوده قانونی شهر توسط نماینده دادستان و ارسال به کمیسیون ماده صد و اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
 • حفاظت و حراست از املاک متعلق به شهرداری یا در طرحهای عمرانی شهری جهت جلوگیری از ساخت و ساز در آنها
 • جمع آوری و محو آثار ساخته شده فاقد مجوز در حاشیه و خارج از محدوده قانونی شهر طبق ضوابط
 • جلوگیری از حفر چاه غیر مجاز در معابر عمومی شهر
 • اخطار به املاک دارای پروانه فاقد اعتبار لازم و جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز و راهنمایی مالک به شهرداری منطقه مربوطه جهت تمدید پروانه
  جلوگیری از سد معبر (ماده ۵۵ قانون شهرداری)
 • جلوگیری از گذاشتن کالا و لوازم فروشگاههاییکه سد معبر نموده و به منظور باز کردن پیاده روها و معابر عمومی و تحویل وسایل به انبار
 • جمع آوری کالاها و لوازم فروشگاههایی که سد معبر نموده و به منظور باز کردن پیاده روها و معابر عمومی و تحویل وسایل به انبار
 • جلوگیری از نصب هرگونه تابلو و پلاکارد در محلهای غیر مجاز و جمع آوری آنها و تحویل به انبار(ماده ۹۲ قانون شهرداری)
 • جمع آوری پلاکاردهای تاریخ گذشته دارای مجوز و تحویل به انبار مرکزی
 • جلوگیری از تخلیه خاک و نخاله توسط شهروندان در معابر عمومی کوچه ها و پیاده روها تخلیه نموده اند.
 • اخطار جمع اوری به مالکینی که خاک و نخاله در معابر عمومی،کوچه ها و پیاده روها تخلیه نموده اند
 • جمع آوری تابلوهایی که در محلهای نامنماسب و خلاف مقررات نصب گردیده اند.
 • جمع اوری آبهای سطحی از معابر عمومی  و خیابانها در زمان بارندگی
 • جمع آوری خودروهای اسقاطی و بلاصاحب از سطح شهر و پارک در انبار همراه با صورتجلسه نماینده دادگستری
 • جمع آوری متکدیان از سطح شهر و تحویل به اردوگاه ساماندهی متکدیان
 • جمع آوری کودکان خیابانی از سطح شهر و تحویلا به محل نگهداری آنان در بهزیستی
 • جلوگیری از هرگونه تبلیغات و دیوار نویسی در سطح شهر و شنلسایی متخلفین و اجبار در راستای محو تبلیغات غیر مجاز
 • جلوگیری از دستفروشی و جمع آوری وسایل آنان
 • جلوگیری از پخش بروشورهای تبلیغاتی در تقاطعها و معابر عمومی که باعث بر هم زدن تنظیف شهر می شود.(ماده ۹۲ قانون شهرداری )
 • کنترل مجوز دکه ها و کیوسکهای سطح شهر و جلوگیری از نصب هرگونه دکه فاقد مجوز
 • کنترل مجوزهای صادره از سوی سازمان میادین میوه و تره بار به انتها و مکانهای تعیین شده فروش میوه و توقیف در انبار شهرداری
 • جلوگیری از فروش دام زنده در سطح شهر و مبادی ورودی و خروجی شهر
 • جلوگیری از قطع اشجار و تخریب فضاهای سبز شهری
فهرست