گزارشات مالی ششماهه اول ۱۳۹۹ شهرداری

شهرداری کهریزسنگ

خلاصه تفریغ بودجه و تعادل درآمدها و هزینه ها

درآمدها و منابع حاصل شده و تخصیص به اعتبارات جاری و عمرانی هزنیه ها و اعتبارات مصرف شده به تفکیک جاری و عمرانی
کد شرح جمع سهم اعتبار جاری

سهم اعتبار عمرانی

کد شرح جمع سهم اعتبار جاری

سهم اعتبار عمرانی

۴۰۱

۰۰۱

درآمدهای عمومی ۳۰,۶۳۶,۰۱۵,۶۹۸ ۱۶,۲۲۰,۳۸۶,۰۹۶

۱۴,۴۱۵,۶۲۹,۶۰۲

۵۰۱

۰۰۱

هزینه های عمومی ۱۷,۸۸۳,۷۴۳,۹۲۵ ۱۷,۷۷۸,۶۹۷,۴۰۵
۴۰۱

۰۰۲

منابع حاصل از واگذاری دارائی سرمایه ای ۱۶,۲۶۴,۶۰۸,۵۱۸ ۱۶,۲۶۴,۶۰۸,۵۱۸ ۵۰۱

۰۰۲

تملک داراییهای سرمایه ای ۸,۰۰۳,۵۳۹,۶۲۴ ۸,۰۰۳,۵۳۹,۶۲۴
      ۵۰۱

۰۰۳

تملک داراییهای مالی ۲,۳۳۷,۸۳۲,۴۴۶ ۲,۳۳۷,۸۳۲,۴۴۶
مجموع درآمدها ۴۶,۹۰۰,۶۲۴,۲۱۶ ۱۶,۲۲۰,۳۸۶,۰۹۶

۳۰,۶۸۰,۲۳۸,۱۲۰

مجموع هزینه ها ۲۸,۲۲۵,۱۱۵,۹۹۵ ۱۷,۷۷۸,۶۹۷,۴۰۵

۱۰,۳۴۱,۳۷۲,۰۷۰

موجودی ها(مازاد) اولدوره مالی ۱۸,۳۶۱,۵۵۵,۶۲۱ ۱۸,۳۶۱,۵۵۵,۶۲۱ موجودی ها (مازاد) آخر دوره مالی ۳۷,۰۳۷,۰۶۳,۸۴۲ ۳۷,۰۳۷,۰۶۳,۸۴۲
کمک اعتبارات جاری به عمرانی     سایر پرداخت ها    
اعتبارات دریافتی از سایر موسسات و دستگاه ها     هزینه از محل اعتبارات دریافتی از سایر موسسات و دستگاه ها    
جمع درآمدها موازنه با هزینه ها و موجود آخر سال ۶۵,۲۶۲,۱۷۹,۸۳۷ ۱۶,۲۲۰,۳۸۶,۰۹۶

۴۹,۰۴۱,۷۹۳,۷۴۱

جمع هزینه های موازنه با درآمدها و موجودی آخر سال ۶۵,۲۶۲,۱۷۹,۸۳۷ ۱۷,۷۷۸,۶۹۷,۴۰۵

۴۷,۳۷۸,۴۳۵,۹۱۲

 

حسابدار                                              امور مالی                                                                                                     شهردارکهریزسنگ

                                                        محمد رجبی                                                                                                     سیدحسین حجازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

13 + 15 =

فهرست