گزارش درآمد و هزینه شش ماهه اول 1401 شهرداری کهریزسنگ

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. گزارش درآمد و هزینه شش ماهه اول 1401 شهرداری کهریزسنگ
گزارش درآمد و هزینه شش ماهه اول 1401 شهرداری کهریزسنگ

شهرداری کهریزسنگ

تفریغ بودجه 6 ماهه 1401 شهرداری کهریزسنگ فرم 1-1 خلاصه کل بودجه

 

ردیف شرح مبلغ مصوب تفریغ بودجه ردیف شرح مبلغ مصوب تفریغ بودجه
درآمدها ماموریت ها
1 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) 40,165,000,000 66,469,169,964 1 کالبدی و شهرسازی 4,363,720,000 8,389,095,074
2 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری 600,000,000 573,250,712 2 محیط زیست و خدمات شهری 16,716,160,000 25,530,827,668
3 بها خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 1,557,500,000 8,041,583,693 3 ایمنی و مدیریت بحران 2892,480,000 3,388,700,040
4 درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری 675,000,000 905,995,938 4 حمل و نقل و ترافیک 6,265,000,000 5,148,438,600
5 کمکهای اعطائی دولت و سازمانهای دولتی 0 5,500,000,000 5 خدمات مدیریت 18,658,640,000 17,912,906,682
6 اعانات، کمکهای اعطائی و دارائیها 7,002,50,000 1,406,870,981 6 اجتماعی و فرهنگی 440,000,000 216,302,520
جمع کل درآمدها 50,000,000,000 82,896,871,288 جمع کل ماموریت ها 49,336,000,000 60,586,270,584
جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارائی سرمایه ای 0 15,439,866,620 تبصره پرداخت دیون قطعی شده سنواتی 664,000,000 0
جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارائی مالی 0 0  
جمع کل منابع شهرداری 50,000,000,000 98,336,737,908 جمع کل مصارف شهرداری 50,000,000,000 60,586,270,584
کسری درآمد بر هزینه سال جاری(شهرداری) 0 0 مازاد درآمد بر هزینه سال جاری(شهرداری) 0 37,750,467,324
منابع سازمان ها(ماده 84) 0 0 مصارف سازمان ها( ماده 84) 0 0
منابع شرکت ها و موسسات 0 0 مصارف شرکت ها و موسسات 0 0
جمع منابع شرکت ها ، موسسات و سازمان ها 0 0 جمع مصارف شرکت ها، موسسات و سازمان ها 0 0
کسری درآمد بر هزینه سال جاری( شرکت ها و ,,,,) 0 0 مازاد درآمد بر هزینه سال جاری(شرکت ها و ,,,) 0 0
کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است 0 0 کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است 0 0
منابع بودجه شهرداری و سازمان ها و شرکتهای وابسته 50,000,000,000 98,336,737,908 مصارف بودجه شهرداری و سازمان ها و شرکتهای 50,000,000,000 60,586,270,584
کسری درآمد بر هزینه سال جاری(کل بودجه تلفیقی) 0 0 مازاد درآمد بر هزینه سال جاری(کل بودجه تلفیقی)   37,750,467,324

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دو × 4 =

فهرست
Skip to content