سامانه جامع ارتباط مردمی (137)

سامانه 137، پل ارتباطی شهروندان با شهرداری می باشد؛ شهروندان عزیز می توانند درخواست های خود را از طریق فرم زیر ثبت نمایند.

فهرست
Skip to content