پیشرفت پروژه ها

ساخت پارک بزرگ شهر70%
70%
پروژه سالن ورزشی ورزشگاه چند منظوره کهریزسنگ100%
100%
نصب تابلو ورودی شهر100%
100%
احداث پل بتنی بین کهریزسنک و کوشک100%
100%