عوارض نوسازی

شناسه خدمت: …………………. عنوان خدمت: عوارض نوسازی نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

امکان پرداخت عوارض نوسازی

قبوض پرداختی سالهای قبل

اصل سند و تصویر آن

مراجعه مالک یا وکیل قانونی

محاسبه و ثبت عوارض نوسازی

لازم به ذکر است در صورت وجود هر گونه خلاف در پرونده مراتب از اداره شهرسازی استعلام می گردد.ضمناً در مورد نقص پرسشنامه نیز توسط کارشناسان نوسازی جهت تکمیل پرسشنامه از محل بازدید بعمل می آید

استعلام از سازمان

استعلام از سازمان...

استعلام از سازمان...

تقاضا

30 - 60 دقیقه

8-14

10-20 نفر در روز

مبلغ قابل پرداخت (ریال): شماره حساب شهرداری :

مراجعه حضوری
crop_dinاینترنتی
crop_dinتلفن همراه
crop_dinسامانه پیامک
crop_dinتلفن گویا / مرکز تماس
crop_dinپست الکترونیک
crop_dinدفاتر پیشخوان دولت
پرداخت عوارض نوسازی بر عهده مالک می باشد یا مستاجر؟
Skip to content