مجوز صدور پروانه کسب

شناسه خدمت: …………………. عنوان خدمت: مجوز صدور پروانه کسب نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

مجوز صدور پروانه کسب

معرفی نامه مجمع امور صنفی

فتوکپی صفحه اول شناسنامه

فتوکپی کارت ملی

استعلام از سازمان ثبت اسناد و راه و شهرسازی در خصوص مالکیت

استعلام از سازمان تامین اجتماعی

استعلام از سازمان آتش نشانی

دستور صدور نامه

دستور نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبیرخانه

ارائه مدارک و استعلام

تسلیم استعلام و مدارک یادشده به واحد رایانه ای کسب و پیشه

محاسبه عوارض و صدور فيش

پرداخت عوارض

مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض  

ارائه فیش و تحویل پاسخ

تسليم فيش و تحويل پاسخ استعلام از واحد كسب و پيشه

امضاء و ثبت نامه

امضاء هر دو نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبيرخانه

محاسبه و ثبت عوارض نوسازی

مراجعه به واحد نوسازی؛ محاسبه و ثبت عوارض نوسازی

بررسی توسط کارشناس خدمات شهری

مراجعه به واحد خدمات شهری؛ اظهار نظر کارشناس خدمات شهری

پرداخت عوارض معلقه

مراجعه به بانک؛ پرداخت عوارض متعلقه

اخذ مجوز

مراجعه به واحد ساختمانی؛ تنظیم واخذ مجوز مربوطه

تایید مجوز

تایید مجوز دیوارگذاری دور زمین توسط شهردار

ثبت و شماره گذاری مجوز

مراجعه به واحد دبیرخانه؛ انجام عملیات ثبت و شماره گذاری و تحویل مجوز به متقاضی

30 - 60 دقیقه

8-14

10-20 نفر در روز

مبلغ قابل پرداخت (ریال): شماره حساب شهرداری :
اینترنتی
crop_dinپست الکترونیک
crop_dinتلفن گویا / مرکز تماس
crop_dinتلفن همراه
crop_dinسامانه پیامک
crop_dinدفاتر پیشخوان دولت
آیا برای صدور پروانه کسب نیاز به مدرک مرتبط دارد؟
آیا برای صدور پروانه کسب نیاز به مدرک مرتبط دارد؟
Skip to content