آگهی تجدید مزایده فروش (نوبت سوم) شهرداری کهریزسنگ

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مزایده
  4. chevron_right
  5. آگهی تجدید مزایده فروش (نوبت سوم) شهرداری کهریزسنگ
آگهی تجدید مزایده فروش (نوبت سوم) شهرداری کهریزسنگ
آگهی تجدید مزایده فروش (نوبت سوم)

شهرداری کهریزسنگ در نظر دارد؛ به موجب مجوز شماره 5-334 مورخ 98/10/25 شورای محترم اسلامی شهر تعداد دو باب مغازه با مجوز و امتیاز آب و برق و گاز با مشخصات زیر را از طریق آگهی مزایده عمومی به فروش برساند :

نوع ملک متراژ عرصه و اعیان  بر حسب مترمربع قیمت پایه کارشناسی به ازاء هرمترمربع(ريال) قیمت پایه کارشناسی به ازاء هرمغازه(ريال) نشانی
مغازه شماره دو 52/92 65.000.000 3.439.800.000 بلوار ولیعصر نرسیده به کوچه 24
مغازه شماره سه 52/08 65.000.000 3.385.200.000 بلوار ولیعصر نرسیده به کوچه 24

 

1- متقاضیان می توانند از تاریخ 99/02/03  لغایت 99/02/16 در ساعات اداری جهت بازدید از مغازههای مورد مزایده و دریافت اسناد و مدارک مربوطه به شهرداری کهریزسنگ مراجعه نمایند.

2- متقاضیان بایستی پیشنهادات خود را در پاکت های لاک و مهر شده الف و ب (پاکت الف حاوی اسناد و مدارک مزایده-ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده و فیش واریزی بابت خرید اسنادو پاکت ب حاوی برگ پیشنهاد قیمت) حداکثرتا ساعت 14  روز شنبه مورخ 99/02/20 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند .

3-  شرکت کنندگان باید جهت اخذ اسناد مزایده مبلغ 218.000 ريال (بااحتساب ارزش افزوده) به حساب شماره 3100003260003 به نام شهرداری کهریزسنگ نزد بانک ملی گلدشت واریز نمایند.

4- پیشنهاد دهندگان باید معادل 5درصد قیمت پایه هر مغازه را به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب سپرده 3100003437002 شهرداری نزد بانک ملی ارائه نمایند.

5-  پیشنهادات واصله در ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 99/02/21 باحضور کلیه اعضا کمیسیون عالی معاملات باز و قرائت خواهد شد و برنده تعیین می گردد .

6-  شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر و یا مشروط و یا بدون سپرده و یا مبهم باشد، ترتیب اثر نخواهد داد.

7-  متقاضیان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

8-  سپرده برنده نفرات اول و دوم و سوم تا انجام معامله قطعی نزدشهرداری باقی خواهد ماند و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان بلافاصله پس از تعیین برندگان اول تا سوم مسترد می گردد چنانچه نفرات اول، دوم و سوم پس از ابلاغ کتبی از انجام معامله خودداری نمایند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط می گردد.

9-  کلیه هزینه های متعلقه شامل (هزینه چاپ آگهی در روزنامه، هزینه کارشناس رسمی دادگستری، هزینه نقل و انتقال سند و غیره) بر عهده برنده مزایده میباشد.

10-   برنده مزایده می بایستی پس از اعلام کتبی شهرداری ظرف مدتیک هفته نسبت به واریز مبلغ اعلام شده در برگ پیشنهاد قیمت بصورت نقدی به حسابسیبا 3100003260003 به نام شهرداری نزد بانک ملی گلدشت اقدام و رسید مربوطه را ارائه نماید در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و موارد به نفر بعدیابلاغ خواهد شد.

سیدحسین حجازی

شهردار کهریزسنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دوازده + 14 =

فهرست
Skip to content