سرانه فضاهای عمومی شهر کهریزسنگ

سرانه فضاهای عمومی شهر کهریزسنگ

مطالعات مربوط به كاربرد سرانه فضاهای عمومی در دو زمینه ی كاربر و شدت  فعالیت اهمیت می یابد. تعیین نوع كاربرد فضا برمبنای طبقه بندی انواع  فعالیت های انسانی می باشد. این در حالی است كه شدت كاربرد فضا عمدتاً مفهومی كالبدی دارد. متاثر از جنبه های كیفی و كمی كاربردهای مختلف شهری می باشد. از جمله شاخص های اندازه گیری آن میتوان به تراكم كاربرد های مختلف و … اشاره نمود.

كاربری آموزشی

واحدهای آموزشی شامل آموزش عمومی،  آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی می باشند. آموزش عمومی شامل مقاطع مختلف تحصیلیی دبستان، راهنمایی، دبیرستان، هنرستان و آموزش خصوصی شامل آموزش مذهبی و آموزشگاه می باشد.

شهر كهریزسنگ در حال حاضر از 9 واحد آموزش عمومی برخوردار است. واحد های آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی شامل 4 واحد دبستان، 2 واحد راهنمایی، 2 واحد دبیرستان و 1 واحد هنرستان می باشد.

1واحد آموزشگاه و 1 واحد آموزش مذهبی نیز در شهر مشغول به فعالیت می باشند.

واحد های آموزشی عمومی مساحتی برابر20029مترمربع از اراضی شهر تقریبا 1/6 درصد از کل اراضی خالص شهری و 1/2 درصد از کل سطوح شهری را به خود اختصاص داده است.

با توجه به اینكه در كاربری آموزشی، تنها آموزش عمومی جزء خدمات اساسی شهر محسوب میشود. سرانه ی آموزش عمومی در شهر کهریزسنگ باتوجه به جمعیت موجود، 2/2 مترمربع می باشد.

كاربری درمانی

كاربری های درمانی درسطح  شهر كهریزسنگ شامل مركز بهداشتی- درمانی در مجاورت بلوار امام خمینی، خانه بهداشت شماره 1 در مجاورت بلوار ولیعصر و مجموعه امدادی – فرهنگی و درمانی در مجاورت بلوار ولیعصر می باشد که مساحتی برابر 5079مترمربع از اراضی شهر تقریبا 0/4 درصد از کل اراضی خالص شهری و 0/3 درصداز کل سطوح شهری را به خود اختصاص داده است.

بدین ترتیب سرانه ی درمانی در شهر كهریزسنگ با توجه به جمعیت موجود، تقریباً 4/3 مترمربع می باشد.

كاربری ورزشی

كاربری های ورزشی در سطح  شهر كهریزسنگ شامل یک قطعه زمین بزرگ در جنوب محور امام خمینی در مسیر جاده ی ارتباطی برون شهری به سمت قهدریجان، سالن ورزشی در كوچه ی 32 ام مجاور منبع آب، سالن ورزشی در كوچه شهید بهشتی، سالن باستانی در كوچه 24 ام و زمین فضای بازی مجهز به وسایل ورزشی می باشد.

مساحت کاربری های ورزشی برابر 39230 مترمربع می باشد که 3/1 درصد از کل اراضی خالص شهری و 2/3 درصد از کل سطوح شهری را به خود اختصاص داده است.

بدین ترتیب سرانه ورزشی در شهر كهریزسنگ با توجه به جمعیت موجود، 4/3 مترمربع می باشد.

كاربری فرهنگی-هنری

كاربری های فرهنگی در سح  شهر كهریزسنگ شامل سالن مطالعه شهرداری و كانون پرورش فكری كودكان

و نوجوانان در مجاورت بلوار ولیعصر می باشد. مساحت كاربری های فرهنگی برابر 1148 مترمربع می باشد که 0/09 درصد از کل اراضی خالص شهری و 0/06 درصد از کل سطوح شهری را به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب سرانه فرهنگی در شهر كهریزسنگ با توجه به جمعیت موجود، 0/01 مترمربع می باشد.

كاربری مذهبی

كاربری های مذهبی در سطح  شهر كهریزسنگ شامل مسجد جامع شهر و حسینیه در جنوب محور امام خمینی، حسینیه 14 معصوم در مجاورت بلوار ولیعصر، مسجد در كوچه ی 6 ام میباشد. مساحت كاربری های مذهبی برابر 4829 مترمربع می باشد. 0/28 درصد از کل اراضی خالص شهری و 0/14 درصد از کل سطوح شهری را  به خود اختصاص داده است. بدین ترتیب سرانه ی مذهبی در شهر كهریزسنگ با توجه به جمعیت موجود، تقریباً 0/6 مترمربع می باشد.

كاربی فضای سبز عمومی

كاربری های فضای سبز عمومی در سطح  شهر كهریزسنگ شامل فضای سبز در مجاورت خیابان آزادگان در جنوب محور امام خمینی و فضای سبز در مجاورت گلزار شهداء در شمال محور امام خمینی میباشد. مساحت كاربری های فضای سبز عمومی برابر 30578 مترمربع می باشد و با توجه به جمعیت موجود، که حدود 12500 نفر می باشدو سرانه فضای سبز عمومی طبق استاندارد های کشوری 7 الی 12 متر مربع برای هر نفر می باشد ، در شهر کهریزسنگ این عدد تقریباً برابر با 2/4 مترمربع می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

13 − 10 =

keyboard_arrow_up
Skip to content